Gommaar Van  Den Bergh

 

Wie ben ik? Na een bewogen jaar (2017) ervoer ik de broosheid van het leven. Nu ik 70 word, besef ik hoe belangrijk familie is en hoe fijn het is om te mogen samenzijn met een liefhebbende vrouw. Ik volg het hebben en houden van mijn 4 kinderen, mijn 4 schoonkinderen en mijn 8 kleinkinderen. Ik heb graag dat we mekaar op tijd zien en hou van een goede verstandhouding met hen. Wanneer je iets voorhebt, besef je hoe belangrijk ze zijn. Ze komen bij mij nog steeds op de eerste plaats.

Ik ben steeds een zoekend mens geweest op gebied van geloof en spiritualiteit. Zo ben ik 35 jaar geleden aan een opleiding begonnen om mij daarin te verdiepen. Het zijn de vrouwen die met mijde opleiding volgden die mij na 4 jaar hebben aangezet om voor het diaconaat te kiezen. Een wijding volgde in 1990.

In de parochie Wiekevorst heb ik samen met anderen heel wat mogen verwezenlijken, zowel in tal van organisaties, het parochieleven en de infrastructuur. Na een loopbaan van 25 jaar als Technisch onderchef bij de NMBS koos ik voor de pastoraal in onze parochie en de federatie waarvan ik verschillende jaren coördinator mocht zijn. De vernieuwingen na het laatste concilie gaven toekomstperspectieven voor onze kerk. De deuren en vensters die toen werden geopend zodat

een frisse wind door de kerk zou kunnen waaien, zijn naar mijn gevoel reeds lang weer dicht. Te laat heeft men dat opgemerkt. Te veel mensen sloten de deur achter zich. Te veel mensen zijn anti of onverschillig geworden. Het zal een hele opdracht zijn om als pastorale eenheid (samen kerk zijn) een stem te krijgen en iets te betekenen in onze huidige seculiere samenleving. Maar we mogen de moed niet verliezen. Er blijven voor gaan en er blijven in geloven.

Boven mijn werktafel hangt in kalligrafie: “Mijn God, wat wilt ge dat ik voor U doe?” Jezus zei menigmaal: “Wat kan ik voor U doen?” Met deze twee houdingen probeer ik met mijn afnemende mogelijkheden als verantwoordelijke diaconie en solidariteit in het team van de pastorale eenheid het mijne bij te dragen.