NIEUWS  : DE SINT BRENGT ONS EEN NIEUWE TITEL                                                                                                   HOME PE MOZES

 

Zoals u wellicht gemerkt hebt, staat er een andere titel onder de kop ‘Kerk & Leven’. Vanuit het Team van de Pastorale Eenheid werd in overleg met de vaste medewerkers van uw parochieblad besloten om naar aanleiding van de decretering van de PE Mozes de titels van de drie edities te wijzigen. Over het ganse grondgebied van de gemeenten Putte en Heist-op-den-Berg zijn er namelijk drie verschillende edities van Kerk & Leven actief die elk het nieuws van de plaatselijke parochies, verenigingen enz. brengen. De onderverdeling van de 15 kerkdorpen blijft echter ongewijzigd.

Editie OOST behoudt Booischot, Pijpelheide, ’t Goor en ’t Zonderschot.

Onder editie NOORD vallen nog altijd Hallaar, het Centrum, de Statie, Itegem en Wiekevorst.

Editie ZUID (de vroegere federatie Putte) behelst Beerzel, Grasheide, Grootlo, Peulis, Putte en Schriek.

De eerste 4 pagina’s van K&L worden dus lokaal ingekleurd, terwijl de overige pagina’s nationaal nieuws bevatten dat voor de drie edities hetzelfde is.

De naamsverandering van het parochieblad is slechts één van de vele zaken die door het Team moeten behandeld worden. Het to do-lijstje is echter vrij uitgebreid. Onze voornaamste prioriteit is het verzorgen van de liturgische vieringen in alle parochies. Daartoe wordt er elke maand een heus schema in mekaar gebokst met wisselende voorgangers, met daarbij één woord- en communiedienst per parochie per maand. Er ligt weliswaar nog veel meer werk op de stapel. Alles in één keer gedaan krijgen, zal niet lukken. Vandaar dat we het stap voor stap aanpakken en rekenen op jullie begrip.

We zitten in ieder geval niet stil. Op 26 oktober ll. vond er een open-vragen-avond plaats in de kerk van Zonderschot waarop het begrip Pastorale Eenheid nog eens kort werd toegelicht, zowel algemeen als voor Heist-Putte in het bijzonder. Er konden ook concrete vragen gesteld worden, zoals : “Hoe zit het met de eerste communie?”. In dat verband heeft het Team trouwens vorige week een info-avond georganiseerd met alle schooldirecties om hen hierover in te lichten, alsook over het vormsel. Op die open-vragen-avond van 26 oktober werd eveneens de structuur, organisatie en werking van onze Pastorale Eenheid besproken. Weldra starten de Werkgroepen rond de gekende beleidsdomeinen : Liturgie en Gebed, Diaconie en Solidariteit, Gemeenschapsopbouw en Communicatie, Verkondiging en Catechese en Materieel en Financieel Beheer. Deze werkgroepen staan in nauw overleg met het Team en ook met de verschillende Contactpersonen in de lokale geloofskernen.

Echter, geen enkel bedrijf of organisatie kan goed werken zonder een vooraf besproken en uitgeschreven visie. Bij deze publiceren wij dan ook integraal de visietekst van de PE Mozes zoals die vermeld staat in het aanstellingsdossier  : VISIETEKST