Veerle Dufraing

 

Ik ben afkomstig van het Antwerpse St.-Job-in't-Goor, verhuisde in 1994 naar Schriek en woon nu reeds 5 jaar in Baal (parochie Grootlo). Ik ben getrouwd met Dave Van Dessel - mede-eigenaar van Elektro Van Dessel - en ben via hem in Schriek terecht gekomen. Wij hebben samen 2 zonen die momenteel 14 en 17 jaar zijn. Ik ben sinds 1996 leerkracht in de lagere school van de Groeituin (Grootlo - Schriek) en werk na vele jaren in het 4de leerjaar momenteel halftijds als co-teacher in het 1ste leerjaar in Schriek.

Reeds 10 jaar ben ik vormselcatechist in Grootlo. Voordien leerde ik enkel de liedjes aan aan de vormelingen, maar toen er een catechist stopte, was de overstap snel gemaakt. Sinds juni 2014 ben ik ook lid van de geloofskern (PT) te Grootlo. Van in het begin van mijn schoolcarrière ben ik mee actief in de werkgroep gezinsvieringen te Grootlo.

 

Vanuit mijn band 'school - catechese - parochie' volgde ik de opstartfase van de pastorale eenheid nauw op. Ik heb verschillende plenaire avonden gevolgd en werd al snel gevraagd om mee in de werkgroep 'Catechese en verkondiging' te komen. Met deze werkgroep deden we de voorbereidingen voor het indienen van het dossier voor onze Pastorale Eenheid Mozes. Het is ook via deze weg dat men mij gevraagd heeft om mee in het Pastorale Eenheidsteam te komen, waar ik benoemd werd als verantwoordelijke voor 'Catechese en verkondiging'. Ik ondersteun ook Charline Seymens, die verantwoordelijk is voor Liturgie, omdat beide domeinen heel erg met elkaar verbonden zijn.

 

Het organiseren van gezinsvieringen blijft soms een uitdaging. De voldoening na een geslaagde gezinsviering geeft mij echter de moed om er telkens mee verder te gaan. Het is inderdaad niet altijd vanzelfsprekend om voldoende lezers te vinden, sommigen schrijven zich niet in, maar de opkomst is steeds talrijk. De blije betrokken kinderen, positieve feedback van de aanwezige kerkgangers en ouders, daar doen we het ook voor.

Het geven van vormselcatechese sluit een beetje aan bij mijn beroep als leerkracht, maar reeds verschillende jaren geef ik nu thuis catechese, zodat dit niet in een schoolse omgeving gebeurt. Je leert de vormelingen dan wel op een andere manier kennen en dat maakt het boeiend om met hen op weg te gaan.

 

Ik pleit zeker voor het behouden van gezinsvieringen, want de gezinnen zijn onze toekomst.  Kinderen, jongeren en hun ouders worden aangesproken door de verstaanbare geloofstaal. Ook een toenemende betrokkenheid (lees actieve helpende rol)  van de gezinnen zal een grote rol spelen in de toekomstige organisatie van de sacramentsvieringen. Op deze manier proberen we ook nieuwe gezinnen aan te spreken en zullen jonge gezinnen misschien opnieuw hun weg vinden naar de kerk en zo groeien in hun geloof. Dit is iets waar ik mij als lid van het Pastorale Eenheidsteam zeker voor zal blijven inzetten, met als ultieme droom een levendige, groeiende geloofsgemeenschap die ook buiten de sacramentsvieringen de weg naar de kerk vindt.